Sinds 16 december 2020 is de Muziekschool weer gesloten. In ieder geval tot en met de voorjaarsvakantie worden de reguliere lessen niet in de Breehoek gegeven. Iedere docent kan met de eigen leerlingen afspraken maken over online-lessen.

Tiny van Eeuwijk

Komend uit een muzikaal gezin studeerde Tiny, na de Pedagogische Academie en het behalen van het Gehrels Getuigschrift, piano aan het Utrechts Conservatorium, met als bijvak zang. Een erg mooie opleiding!

Daarnaast speelde zij blokfluit in een blokfluitconsort en zong in een kamerkoor.

Tiny begon al snel met het geven van pianolessen en werd daarnaast vakleerkracht muziek. De muzikale activiteiten breidden zich verder uit. Tiny volgde cursussen voor het leiden van een kinderkoor, nam deel aan de Kurt Thomas dirigentencursus, werd cantrix van twee cantorijen en ging naast piano orgel spelen.
In de Domkerk in Utrecht dirigeert zij het orkest in de diensten met en voor mensen met een verstandelijke beperking.

‘Muziek is een mooie kunstuiting, die ik graag help verder te ontwikkelen’.
Op SMS Scherpenzeel geeft Tiny pianoles aan zowel kinderen als volwassenen.