Inschrijfinformatie

Wilt u zichzelf of uw kind inschrijven, dan kan dat als volgt: download het onderstaande inschrijfformulier en stuur het op naar het volgende adres.

Stichting Muziekonderwijs Scherpenzeel
Marktstraat 59
3925 JP Scherpenzeel
.

INSCHRIJVING EN SPELREGELS

Inschrijving als cursist bij SMS dient altijd schriftelijk te gebeuren. Zo snel mogelijk na aanmelding krijgt u via het secretariaat informatie over eventuele plaatsing.De cursussen starten alleen bij voldoende aanmeldingen. Bij het begin van het lesseizoen wordt de lestijd in overleg met de docent vastgesteld. Voor instrumentale lessen wordt dan een lesovereenkomst ondertekend, waarin rechten en plichten van de SMS, docenten en leerlingen staan beschreven. Deze lesovereenkomst is geldig voor onbepaalde tijd en kan alleen schriftelijk worden opgezegd, uiterlijk op 15 mei voorafgaande aan het seizoen dat de leerling de lessen wenst te beëindigen. Tussentijdse beëindiging van de lessen is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk en wordt per geval door het bestuur beoordeeld. Inschrijving en plaatsing verplicht tot betaling.

Er zijn verschillende inschrijfformilieren:

> Inschrijfformulier SMS - algemeen inschrijfformulier
> Inschrijfformulier zanggroep

Bruikleen
In bepaalde gevallen is het mogelijk dat een leerling van de muziekschool een instrument in bruikleen krijgt. Hiervoor wordt onderstaand formulier gebruikt.
> Bruikleenformulier