AMV start binnenkort - Geef je op!

Extra steun voor muziekles

Minimabeleid voor kinderenTegemoetkoming lesgeld vanuit het minimabeleid van de gemeente Scherpenzeel!

Binnen het gemeentelijke minimabeleid is een vergoeding opgenomen voor culturele, educatieve, recreatieve, sportieve en sociale activiteiten. Het lesgeld van de muziekschool of de aanschaf van een muziekinstrument kunnen hier ook onder vallen. Voor kinderen tot 18 jaar is deze vergoeding maximaal € 300,00 op jaarbasis.

Wel zijn er twee voorwaarden aan gevonden:
1. Het inkomen van de ouders mag niet hoger zijn dan 130% van de geldende bijstandsnorm. Dit is voor een alleenstaand ouder maximaal € 1969,10.
2. Het vermogen mag niet hoger zijn dan vastgestelde vermogensgrens (€ 6.225,00 voor alleenstaanden en € 12.450,00 voor alleenstaand ouders en gezinnen).

Het inkomen is alleen het inkomen dat uit uitkering of loondienst wordt ontvangen netto per maand. Toeslagen van de belastingdienst tellen niet mee als inkomen.

Denkt u in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming? U kunt dit aanvragen via het aanvraagformulier bijzondere bijstand of neemt u contact op met sociaalteam@scherpenzeel.nl of telefonisch via (033) 277 23 24.


Ouder nieuws

Corona-concours - de winnaars