Subsidie voor muziekles

De gemeente Scherpenzeel geeft subsidie voor muzieklessen aan jongeren. Op deze pagina alle informatie voor het seizoen 2020-2021.

De gemeente Scherpenzeel wil graag haar jongeren tot 18 jaar, maar ook schoolgaande, werkloze en/of arbeidsongeschikte jongeren tot 25 jaar, stimuleren zich muzikaal te vormen en te ontplooien.

Het is mogelijk een bijdrage aan te vragen voor het volgen van instrumentaal muziekonderwijs bij onze muziekschool.

Om voor het cursusjaar 2020-2021 in aanmerking te komen voor subsidie, moet de aanvraag vóór 1 juli 2020 ingediend zijn. Dit geldt ook als de lessen pas na 15 oktober beginnen. Er geldt één aanvraagronde. Aanvragen die de gemeente op of ná 1 juli 2020 ontvangt, worden niet meer in behandeling genomen. Na 1 juli kan er dus geen subsidie meer aangevraagd worden voor het cursusjaar 2020-2021.

Voor minderjarige muziekleerlingen kan subsidie worden aangevraagd door de ouders/verzorgers. Meerderjarigen tot 25 jaar kunnen zelf subsidie aanvragen, maar alleen wanneer zij voldoen aan één van de volgende criteria:
- er wordt dagonderwijs gevolgd;
- er is sprake van werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid en op grond daarvan wordt een uitkering voor levensonderhoud ontvangen.
Voor beide criteria geldt dat dit aangetoond moet worden via een verklaring van de onderwijsinstelling of van de uitkerende instantie.

Zowel minderjarige als meerderjarige muziekleerlingen moeten ingeschreven zijn in de bevolkingsadministratie van de gemeente Scherpenzeel. Per cursusjaar kan slechts subsidie worden aangevraagd voor één muziekinstrument per leerling.

Subsidieaanvragen gelden alleen voor het komende cursusjaar, dat loopt van 1 augustus 2020 tot 31 juli 2021. Elk jaar moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Voor lessen Algemene Muzikale Vorming (AMV) kunt u geen subsidie aanvragen.

Voor lessen instrumentaal onderwijs kunt u voor maximaal vier jaar subsidie aanvragen, als voldaan is aan de voorwaarden om subsidie te kunnen aanvragen.

> Aanvraagformulier
> Folder met meer uitleg


Ouder nieuws

Zeer geslaagd Valentijnsconcert