Kom spelen

Welkom op de website van de muziekschool van Scherpenzeel (SMS: Stichting Muziekonderwijs Scherpenzeel).

16 maart 2020 - In navolging van het besluit van de overheid zien wij ons genoodzaakt alle muzieklessen te annuleren voor de periode van drie weken.
Enkele docenten hebben aangegeven online lessen te willen verzorgen; zij zullen dat zelf aan hun leerlingen melden. Wij hopen op een ieders begrip en laten we er samen het beste van maken. Mochten er tussentijds nieuwe ontwikkelingen zijn, dan stellen wij u daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

U leest op deze website alles over het lesaanbod, de docenten, maar ook over praktische zaken als de locatie waar de lessen gegeven worden en andere informatieve zaken. In de linkerkolom vindt u voor de muziekschool belangrijke data.

Kijk rustig rond en als u ergens een vraag over hebt, neem dan contact met ons op.

Doelstellingen van SMS:

  1. het verzorgen van muzieklessen op zoveel mogelijk terreinen van de muziekuitoefening;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De doelstellingen vertalen zich in de volgende missie:

"Het verzorgen van kwalitatief goed muziekonderwijs, waarbij zoveel mogelijk wordt voldaan aan de kwalitatieve en kwantitatieve behoeften van (potentiële) afnemers van dit muziekonderwijs"